Съдът ще казва за болницата в Казанлък

Съдът ще казва за болницата в Казанлък

Кметът на Казанлък Стефан Дамянов оспорва в Административния съд в Стара Загора решението на общинските съветници от средата на декември, с което те задължиха Община Казанлък спешно да преведе на многопрофилната общинска болница сумата от 380 хиляди лева. Парите трябваше да бъдат използвани за покриване на просрочените задължения за медикаменти, на стойност над половин милион лева. Заради оромния дълг здравното заведение бе предупредено за възможно спиране на доставките с медикаменти. Жалбата на кмета на Казанлък до Административния съд спира изпълнението от негова страна на гласуваното решение за изплащане на нужните средства. С този ход се постават пред сериозно изпитание пациентите на болницата, коментират общински съветници, гласували сумата. На закрито заседание през декември Общинският съвет гласува Общината да преведе спешно 380 хиляди лева на МБАЛ Казанлък за покриване на част от разсрочените плащания за лекарства . Средствата за това трябваше да бъдат взети от специална набирателна сметка с приходи от ликвидиране на съсобственост. В жалбата си до Административния съд кметът се позовава на Закона за общинския бюджет. Според Дамянов, Общинският съвет не може да предлага промени в бюджета, а само да упълномощи кмета да прехвърля кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга, в границите на бюджетната група, без обаче да се изменя общия размер, в частта за местните дейности. В жалбата на кмета на Казанлък се посочва също, че преди вземане на решението за парите , съветниците не го обсъждали в комисии. Пред Административния съд казанлъшкият кмет настоява да се спре и записаното в решението на съветниците предварително изпълнение на гласуваното решение. Над 3 милиона лева са задълженията на болницата, стана ясно през септември. От тях близо 2 милиона за лекарства, като близо 600 хиляди лева са просрочените задължения за тях. финансовата криза в МБАЛ Казанлък доведе и до оставката на управителя на здравното заведение д-р Христо Христов. Закрит бе и щата на бившия вече икономически директор Димитър Аспарухов . В драматично заседание в края на ноември ръководството на болницата пое д-р Кети Маналова.Тя бе избрана за управител до провеждането на конкурс.Заедно с овакантения пост Маналова пое и риска да се справя с огромните дългове на здравното заведение. Тя поиска от местната изпълнителна и законодателна власт подкрепа за болницата, в името на гражданите. Паралелно с жалбата на кмета на Казанлък относно парите за болницата, от канцеларията на Общинския съвет съобщиха, чеСтефан Дамянов обжалва в Съда и друго решение на местния законодателен орган -за текущия контрол на взети решения и последвалото им изпълнение от страна на кмета и администрацията му. Втората жалба на Дамянов не е изпратена до Общинския съвет.

   

0 коментарa

Виж още