Създават оперативен щаб за наблюдение на водните обекти на територията на Столичната община

Създават оперативен щаб за наблюдение на водните обекти на територията на Столичната община

Във връзка с предстоящото обилно снеготопене, след валежите, ще бъде създаден оперативен щаб, който ще следи за състоянието на водните обекти – язовири и речни корита на територията на Столичната община. Това каза днес кметът на София Йорданка Фандъкова след среща с областния управител на Област – София град Данаил Кирилов. Срещата бе проведена по инициатива на кмета на София Йорданка Фандъкова. В щаба ще участват и представители на Областна управа София – град, на „Софийска вода”, АД, на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, предприятие „Язовири и каскади”, на „Напоителни системи”. Оперативният щаб има за цел превенция от наводнения при очаквано топене на падналия обилен сняг. Ще се поддържа връзка с районни щабове в 24-те райони на Столичната община. Създадена е организация за реките и язовирите за ежедневно наблюдение на водните нива. Ще се следи ежедневно за всички критични места в съответния район. Оперативният щаб ще проверява състоянието и проводимостта на речните корита на реките и каналите, преминаващи на територията на Столична община. Язовирите, общинска собственост, в София са: „Суходол-2”, „Мрамор”, „Мърчаево”, Сеславци” и „Кремиковци”. За язовир „Мрамор” е извършен ремонт на язовирната стена и хидротехническите съоръжения към нея. За язовир „Суходол-2” Столична община е спечелила проект по Оперативна програма „Регионарлно развитие”.

   

0 коментарa

Виж още