Създават центрове за услуги в домашна среда

Създават центрове за услуги в домашна среда

Процедурата „Помощ в дома”, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси”, ще представят на срещите си през месец май експертите от Областния информационен център в Русе. Те ще посетят общинските администрации във Ветово, Две могили, Русе и Ценово. По схемата ще бъдат създадени Центрове за услуги в домашна среда или Звена за услуги в домашна среда към съществуващите домашни социални патронажи. Предвидените средства за финансиране на проектите са 30 млн. лв. Минималният размер на помощта е 80 хил. лв., а максималният е 250 хил. лв. Акцентът е предоставянето на почасова услуга социален асистент, домашен помощник и личен асистент. Планира се по „Помощ в дома" да се обслужват около 15 хиляди възрастни и самотно живеещи хора и хора с увреждания в цялата страна. Ще бъдат наети и около 5 хил. човека, които да се грижат за тях. Кметовете ще могат да кандидатстват по програмата до 29 юни.

   

0 коментарa

Виж още