Създава се Българска агенция по безопасност на храните, решиха депутатите

Създава се Българска агенция по безопасност на храните, решиха депутатите

Депутатите приеха на второ четене Закона за създаване на Българска агенция по безопасност на храните. С него се създава Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) към министъра на земеделието и храните чрез преобразуване на Националната ветеринаромедицинска служба. Според закона, дейността на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве към Министерство на здравеопазването, свързана с контрола върху храните, с изключение на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, преминава към БАБХ. Агенцията се създава към министъра на земеделието и храните и ще се състои от 28 областни дирекции по безопасност на храните. Тя ще се ръководи от изпълнителен директор, който се назначава от министър-председателя по предложение на министъра на земеделието и храните. Депутатите приеха и законопроекта за ратифициране на Спогодбата между България и Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото и на протокола към нея. Редовното пленарно заседание на народните представители продължава с второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, приет на първо четене на 28 октомври миналата година.

   

0 коментарa

Виж още