Създадена е „Национална компания индустриални зони” ЕАД

Създадена е „Национална компания индустриални зони” ЕАД

Министерството на икономиката и енергетиката създаде „Национална компания индустриални зони” ЕАД, съобщи пресцентъра на Министерския съвет. Това е една от мерките на правителството за ограничаване на отражението на световната финансовата криза и подкрепа на икономическата активност, заложени в Бюджет 2009 г. Тя предвижда създаването на държавна компания за изграждане на индустриални зони, в които да се привличат високопродуктивни и експортноориентирани инвестиции. Създаването на компанията е заложено и в Актуализираната програма на правителството и Експортната политика на България за периода 2008-2013 г. –«Визия 2013». Стартовият капитал на създадената „Национална компания индустриални зони” ЕАД ще бъде 100 млн. лв. Очакванията са дружеството да допринесе значително за стабилното икономическо развитие на страната чрез насърчаване на инвестициите, тъй като подобряването на инфраструктурата за инвеститорите е условие за привличане на чуждестранни и местни инвестиции. Целта е още тази година да започне строителството на 20 зони. Предвижда се всяка от тях да бъде отделно дружество, в което делът на държавата не може да бъде под 51%, а общините и частни лица могат да участват с инвестиции, земи, други капитали, но до 49 на сто от собствеността. Ще се изготви методология за подбора на подходящите места на база следните критерии - наличие на достатъчно големи парцели държавна (общинска) земя, наличие на свободна работна ръка в общините и подходяща инфраструктура в района, както и на условия за създаване на необходимата инфраструктура. Няма ограничения за формата на присъствие на потенциалните инвеститори в терените. Възможно е отдаване под наем или продаване на части от зоните, в зависимост от интереса на инвеститорите. Компанията ще се управлява от 5-членен Съвет на директорите (СД) и двама изпълнителни директори. Владимир Теофилов Туджаров – председател на СД, Николай Христов Енчев - заместник-председател на СД, Кънчо Димитров Кънчев – изпълнителен директор, Атанас Николаев Ненов – изпълнителен директор и Пламен Пенчев Радковски – член на СД.

   

0 коментарa

Виж още