Съкратиха отпуска на кметовете

Съкратиха отпуска на кметовете

Заради възникналите пожари в последните дни от 1 септември се прекратява летният отпуск за всички кметове и кметски наместници на селища от Община Стара Загора. Разпоредено е да се организират денонощни дежурства за наблюдение в землищата на селата и незабавно при забелязване на възникнали пожари да се уведомяват органите на Пожарна безопасност и защита на населението /тел.160/, Община Стара Загора /тел. 614 821, 0887 819 903/, „Гражданска защита” /тел. 630 765/ , Държавно лесничейство /тел. 623 334, 0889 320 855. Организацията на дежурствата се възлага на кметовете и кметските наместници. Те трябва да съдействат пред собствениците на селскостопански машини и техника в населените места да се включат при необходимост в гасенето на пожари. Припомня се изричната забрана за палене на огньове, стърнища и тревни площи в Заповед на кмета на Общината, издадена в началото на летния пожароопасен сезон, заедно с програма за действие. Потушени са пожарите в селата Малка Верея и Михайлово, все още продължават действията по овладяването на пожара в с.Воденичарово, съобщи заместник-кметът Велизар Балабанов.

   

0 коментарa

Виж още