Съкращават 600 работници в Община Стара Загора

Съкращават 600 работници в Община Стара Загора

Около 600 работници ще бъдат засегнати от масовите съкращения в Старозагорска община. Данните са въз основа на заявления, които 2 големи фирми и 3-4 малки са подали в Бюрото по труда. Според действащия Закон за насърчаване на заетостта, собствениците на фирмите, които планират масови съкращения, са длъжни в 45-дневен срок на уведомят синдикалните структури в предприятията, а 30 дни преди самите съкращения да подадат заявления в Бюрото по труда. Обобщената от "Старозагорски новини" статистика обаче е само за хора, които работят на постоянни трудови договори. Предполага се, че съкращения ще има и за временно заетите в производството. Причината за редуцирането на част от персонала е световната финансова криза, която засегна местните фирми, изнасящи своя продукция на европейския пазар. През последните месеци отказани поръчки имат и старозагорски производители, наложили се от десетилетия на западния пазар. Представители на строителния бранш също не крият, че са принудени да намалят обема на работата си и респективно - броя на заетите. Съкратените ще могат да разчитат на курсовете за преквалификация, които предлага министерството на Масларова. Няма обаче гаранция, че след придобиване на нов професионален ценз, останалите без работа ще успеят да намерят нова професионална реализация.

   

0 коментарa

Виж още