С до 50% се намаляват таксите за изпитване на земеделска техника втора употреба

С до 50% се намаляват таксите за изпитване на земеделска техника втора употреба

Правителството направи промени в Тарифата за таксите, събирани от Контролно-техническата инспекция към Министерството на земеделието и храните по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, като едновременно с това отмени Тарифата за таксите за изпитване на земеделска и горска техника и резервни части, които се събират от акредитираните лаборатории към МЗХ. Промените се налагат от влезлите в сила изменения в Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и преминаването на центровете за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части в Пловдив и Русе към Контролно-техническата инспекция, както и от нормите на Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите. В резултат с до 50% се намалява размерът на таксите за изпитване на техника втора употреба, а над 180 вида такси се заличават. Увеличава се размерът на таксите за определени услуги поради увеличаване на времето за извършването им в съответствие с приетите методики, гарантиращи използването на безопасна техника при работа и при движение по пътищата.

   

0 коментарa

Виж още