С много успехи и трикато хоро миньорите срещат празника

С много успехи и трикато хоро миньорите срещат празника

Днес сме под двойно небесно покровителство - на Божията майка и на нашия патрон свети Иван Рилски, така започна приветствието си изп. директор на "Мини Марица-изток" ЕАД инж. Иван Марков в петък, деня на Успението на света Богородица, когато миньорите отбелязаха професионалния си празник. Тържествата започнаха с поднасяне на цветя пред паметника на св. Иван Рилски, въз-висил се над миньорския град по идея и с финансовата подкрепа на "Мини Марица-из-ток", с лични дарения и доброволен труд на много работници и служители. След това - по традиция, спортен празник на стадиона, но за резултатите ще стане дума по-късно. Пак по традиция по обяд Градският парк в Раднево се огласи първо от песните на "Фа-милия Тоника", прекъсвани на моменти от водещия Иван Матев, познат като Супер Любо. Насядалите на сянка около масите миньори бързо се заразиха от доброто настро-ение и първите танцуващи изпревариха официалната част. Но няма как празникът да мине без поздрави и без преглед на успехите. А те са много и дори да споменем само, че за 7-те месеца са добити 13 297 912 тона въглища, на всеки е ясно какъв труд кипи в рудниците. "Към днешна дата вече сме добили над 14 млн. тона въглища, а това е най-доброто постижение за последните 20 години. "Мини Марица-изток" има потенциал, има бъде-ще, защото има пазар за нашите въглища през следващите почти 60 години, имаме не-обходимото технологично оборудване, но имаме и най-важното - кадрови потенциал за работа", с радост отбеляза инж. Марков. Дружеството е в разгара на подготовката за увеличаване на годишния добив до 28-29 млн. тона въглища, а в недалечно бъдеще - и на 35 млн. тона. На тази цел са посветени всички усилия на работещите в дружеството, подготовката на техниката и кадрите, подобряването на работната среда. Като нарече 2008 г. знакова за "Мини Марица-изток", изп. директор не само припом-ни успехите, но се спря и на друго значимо постижение - подписването на новия дву-годишен Колективен трудов договор, осигурил добри придобивки в интерес на всички работещи и предпоставки за по-добро заплащане. Само преди 10 дни Съветът на дирек-торите реши от 1 юли заплатите да бъдат увеличени с 15.5%. "Ако ни завиждат, то е ос-нователно, защото сме на ниво да получаваме такива заплати, но това не е таванът, мо-жем повече. Държим категорично на диференцираното заплащане, време е да забравим уравниловката." Не мога да си представя община Раднево без "Мини Марица-изток" каза кметът Нон-чо Воденичаров, приветствайки миньорите. И оптимистично обяви своето виждане - не 60, а 100 години напред ще работи дружеството. Този път не пя лично на купона, но обяви подаръка си - поздравителен концерт по ТВ "Планета" под наслов "Сто години да сме все така". Както на всеки празник, така и сега имаше награди за най-добрите - грамоти и парич-ни премии. Връчи ги зам.-изпълнителният директор по производствените въпроси инж. Тенчо Кайряков. За сигурност на доставките към консуматорите с 800 лв. бе отли-чен колективът на багер RS 1200 Nо 233 в рудник "Трояново север", за най-високи ре-зултати в откривните работи за голяма система ГТЛ 2250 призът от 1900 лв. отиде при екипа на РТНК 5 в рудник "Трояново 3", за малка система ГТЛ 1800 - наградата от 800 лв. взе колективът на РТНК 1 в рудник "Трояново 1", а за най-висока часова произво-дителност - колективът на РТНК 1 в рудник "Трояново 3" - 800 лв. Освен с производствени успехи, миньорите имат повод да се похвалят и със спортни. Десетки са поставените рекорди и донесените отличия от републикански, балкански и световни работнически първенства и спартакиади. Великолепната спортна форма бе демонстрирана и на празника. Победител в кроса стана Александър Руменов от рудник 1. В атрактивната дисциплина дърпане на въже при жените на първо място е отборът на рудник 1, на второ - на управлението, а на трето - на рудник "Трояново север". При мъжете първи се класира отново екипът на рудник 1, на второ - рудник "Север" а на трето - рудник 3. Както се оказа, мъжете победители са национални състезатели, както и световни работнически първенци в дисциплината. В приятелската футболна среща с отбора на ТЕЦ "Марица Изток 2" с 2:0 се наложиха празнуващите миньори. После ста-на ясно, че били възможни трансфери, но до официални преговори и оферти не се сти-гна, предвид напрегнатата програма на празника. Министър-председателят Сергей Станишев и ресорният министър на енергетиката и икономиката изпратиха поздравите си, както и всички партньорски фирми, та дори и ръководството на футболен клуб "Берое" почете миньорите. А купонът продължи с пълна сила - отново "Фамилия Тоника", после повече от час Веселин Маринов пя качен върху стол в центъра на танцуващите. А когато засвири фолклорният оркестър "Лира", ветераните поведоха хорото и то се вихри на три ката повече от час и половина. Така е - миньорите могат много. И както работят - така и се веселят. От душа.

   

0 коментарa

Виж още