С мнозинство приеха бюджетната информация за деветмесечието

С мнозинство приеха бюджетната информация за деветмесечието

Само за час приключи поредното заседание на Общинския съвет в Стара Загора. Кметът Живко Тодоров внесе за гласуване точка, според която няколко имота придобиват статут на общински обекти от първостепенно значение. Промяната се налага заради предстоящото кандидатстване на общината пред ОП „Околна среда" за изграждане на канализация в района на СБА, в с. Богомилово, кв.АПК и отливен канал в Ст.Загора. С пълно мнозинство съветниците приеха информацията за бюджета на община Стара Загора за деветмесечието на годината. По данни на администрацията изпълнението на приходната част е 72,6%, като се отчита изоставане в частта продажба и приватизация на общинско имущество. 66,33% е разходната част, а изпълнението на инвестиционната програма е малко над 23%. По думите на кмета Живко Тодоров консервативната финансова политика на общината трябва да продължи. Средствата за ремонтите на два училищни покрива -на Второ основно училище и на „Георги Райчев", ще бъдат отпуснати от Фонда за бедствия и аварии, стана ясно по време на гласуваните средства за спешни и неотложни ремонти на учебни, детски и социални заведения. Съветниците определиха представители на общината в състава на НСРОБ, в дружествата със смесено участие, в общото събрание на Агенцията за регионално развитие и в СНЦ „Регионално сдружение за управление на отпадъците".

   

0 коментарa

Виж още