С намалено водоподаване в някои райони на Стара Загора заради авария

С намалено водоподаване в някои райони на Стара Загора заради авария

“Водоснабдяване и Канализация” ЕООД гр. Стара Загора съобщава на гражданите, обществените и болнични заведения, предприятия и фирми, че във връзка с прекъсване на електро захранване на ЦПС (централни помпени станции) „Ягода” и „Зимница” по независещи от нас причини и в следствие на това възникнала повреда на трафопост, засягащ 19 броя кладенци от водоснабдителна система Ягода, водоподаването към град Стара Загора към момента е сериозно намалено. По тази причина е наложително да въведем режимно водоподаване до неговото възстановяване в нормални граници. Ще бъдат засегнати следните жилищни квартали: Кв. „Три чучура” – север център и юг; Кв. „Казански” – запад и изток; Кв. „Лозенец”; Кв. „Гърбачев” – изток и запад; Средна водоснабдителна зона – обхващаща кварталите в централна градска част на север от бул. „Цар Симеов Велики” и на запад от бул. „Патриарх Евтимий”. Аварийните екипи от ВиК дружеството работят активно по овладяване на тази изключително сложна и непредвидена ситуация като считаме, че най-късно до 17.00 часа ще бъде възстановено захранването на изолираните 19 броя кладенци.

   

0 коментарa

Виж още