С нов режим за касова отчетност на ДДС

С нов режим за касова отчетност на ДДС

„Режимът „Касова отчетност на ДДС“ ще подпомогне малките и средни предприятия, които срещат затруднения при плащане на ДДС към бюджета, в случаите, когато не са получили плащане по фактура от клиентите си на извършените от тях доставки на стоки и услуги“. Това заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова по време на представянето на проекта за въвеждането на режима в националното законодателство. Заместник-министър Петкова поясни, че сред очакваните ползи от въвеждане на мярката са намаляване на междуфирмената задлъжнялост, подобряване на ликвидността на малките и средни предприятия, намаляване на данъчните измами, при които се използват фиктивни доставчици и фиктивни сделки за неправомерно възстановяване от държавата на ДДС или за намаляване размера на дължимия данък за внасяне. МФ предвижда режимът да влезе в сила от 1 януари 2014 г., а очакването е 220 000 фирми, регистрирани по ЗДДС, да имат възможност да изберат прилагането на новия режим. Фирмите, които имат годишен оборот до 500 000 евро или тяхната равностойност в национална валута, ще могат да изберат режима. За въвеждането на режима в националното законодателство ще се наложат промени в Закона за данък върху добавената стойност и в Правилника за прилагането му. Режимът се прилага в 20 държави-членки на ЕС, като Белгия, България, Гърция, Дания, Словакия и Чехия все още не са го въвели. Регистрацията на фирмите, които ще изберат да се възползват от този режим, ще се извършва чрез подаване в компетентната териториална дирекция на НАП на заявление за регистрация по образец или по електронен път.

   

0 коментарa

Виж още