С около 8.4 % е нараснало брутното производство на електроенергия за 2011 г. спрямо 2010 г.

С около 8.4 % е нараснало брутното производство на електроенергия за 2011 г. спрямо 2010 г.

С около 8.4 % е нараснало брутното производство на електроенергия за 2011 г. спрямо 2010 г. Това каза заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Евгения Харитонова, която откри конференцията „Ден на българската енергетика”. Търговският износ на електрическа енергия за миналата година бележи исторически рекорд – с близо 26 % повече. Задължително условие за устойчивото икономическо развитие е наличието на прозрачна, ефективна и конкурентоспособна икономика. През последните години нарастващите световни нужди от енергия, отчетливата необходимост от борба с промените в климата и редуциране замърсяването на околната среда, ясно откроиха ролята на енергетиката като основа за успешно икономическо развитие, повишаване ефективността на общественото производство и подобряване на жизнения стандарт на населението, каза Харитонова. По думите й - неслучайно един от приоритетите в управленската програма на българското правителство е свързан с развитието на устойчива и екологосъобразна енергетика. Заместник-министърът каза, че развитието на енергетиката в световен план трябва да се основава на устойчиви и иновативни решения. Енергийната политика на България следва заложените от ЕС цели, за да постигне сигурна конкурентоспособно и диверсификационно развитие на отрасъла. Основните приоритети са насочени към ограничаване на външната зависимост от вносни енергийни ресурси, овладяване на отрицателните промени в климата, насърчаване на икономическия растеж и заетостта. Стремежът ни е да поддържаме ролята на България като важен енергиен фактор в региона, каза Евгения Харитонова.

   

0 коментарa

Виж още