С проект за 310 хил. евро ПУ ще обучава кадри за индустрията

С проект за 310 хил. евро ПУ ще обучава кадри за индустрията

С пилотен 2-годишен проект за 310 хил. евро Пловдивският университет „Пайисий Хилендарски" започва обучение на кадри за индустрията. Финансирането е от Европейската комисия, студентите ще се обучават в университета и на определен етап - на бъдещите си работни места в различни компании. Проектът се реализира съвместно с партньори от Испания, Австрия и компании и предприятия от региона. Целта е да се покаже, че участието на индустрията в учебните планове на висшите училища е задължителна - първо, спира практиката да се създават кадри, които не могат да се реализират на пазара на труда, и второ, бизнесът вече може да разчита на компетентни служители, категорични са от Пловдивския университет. Всяка от компаниите е дала общи описания на професиите, за които иска ПУ "Паисий Хилендарски" да подготви кадри. В описанието освен степен на образование, изисквана университетска специалност, се дава и пълната длъжността характеристика. Тя включва основните дейности, отдела или цеха където ще бъде назначен служителят, йерархията и работното време. На този принцип се обучават кадри за индустрията в САЩ и развитите държави в Европа. Това не е първият проект, по който Пловдивският университет реализира адаптивни учебни планове, за да подготвя кадри за бизнеса. През 2002 г. във Физическия факултет бе открита бакалавърската програма "Информационни и комуникационни системи", която по-късно бе разработена като бакалавърска степен по "Информационна физика и комуникации" с последваща магистърска степен по "Информационни и комуникационни системи" - за нуждите на телекомуникационните компании у нас, както и за българските електронни медии.

   

0 коментарa

Виж още