С пътуваща пресконференция бяха представени обекти, изпълнявани в Казанлък

С пътуваща пресконференция бяха представени обекти, изпълнявани в Казанлък

Кметът на община Казанлък Галина Стоянова проведе днес, 29 септември, пътуваща пресконференция по обектите със социална значимост, които се изпълняват в момента от Община Казанлък. От представените шест обекта, набелязани в маршрута на пътуващата пресконференция, където кипи активна дейност, медиите избраха три, които посетиха и се запознаха на място с хода на строително-ремонтните работи. Това са Целодневна детска градина № 9 „Слънчице”, Детска ясла № 4 „Пролет” и храм „Св. Пророк Илия”. В детските заведения бе прави инженеринг – проектиране и строителство, на мерки за енергийна ефективност на сградите . Извършено е енергийно обследване и в момента се изпълняват мерките по него, които включват топлоизолация на външни стени, подмяна на дограма, топлоизолиране на покрив. Тези мерки ще доведат до намаляване разхода на енергия , ще създадат уют и по-добри условия за отглеждане на децата, които посещават двете детски заведения. Стойността на дейностите в ЦДГ № 9 е 223 666,67 лв. без ДДС. Изпълнител е Кооперация „Синвекс” – Стара Загора. Стойността на дейностите в Детска ясла № 4 е 165 833,33 лв. без ДДС. Изпълнител е ДЗЗД „ Фаби 21” – Стара Загора. Строителите се ангажират да изпълнят дейностите в скъсени срокове. Двата обекта се изпълняват със средства от общинския бюджет. Детските заведения са избрани на принципа – най-голям брой деца, които ги посещават, и разположението им да е в кварталите в източната и в западната част на града. Същият подход и същите принципи ще се приложат и за 2013 г., където в инвестиционната програма на Общината ще бъде заложен цялостен ремонт на две детски заведения в града, каза кметът Галина Стоянова. Третият обект, който си избраха медиите, бе храм „Св. Пророк Илия”, в който бяха направени витражите в олтара. Общата им стойност е 8300 лв. без ДДС, изпълнител е „ФАРТТ” ООД – София. Останалите обекти с обществена и социална значимост, изпълнявани в момента, са: Общински детски комплекс „Св. Иван Рилски” : С Решение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за първи път тази година са отпуснати средства за преодоляване на вредните последици от въздействието на вода – проливни дъждове, които са увредили покрива на сградата. Отпуснати са 72 120 лв. с ДДС за ремонт на покрива и за вътрешни ремонтни дейности. Изпълнител е ДЗЗД „ Фаби 21” – Стара Загора. Още три казанлъшки храма: - Ремонт на покрива на храм „Св. Троица” – препокриване със старобългарски керемиди - Премахване на старата настилка и полагане на нова в двора на храм „Св. Йоан Предтеча” - Премахване на старата настилка и полагане на нова в двора на храм „Успение на Св. Богородица” Дейностите се изпълняват от „Арк Билдинг” и са на обща стойност 13 161 лв. без ДДС. Дом за стари хора № 3 – Казанлък: Изпълняват се ремонтни дейности, включващи реконструкция на покрив и мълниезащитна инсталация на стойност 49 858 лв. без ДДС; цялостно преустройство и подмяна на ВиК инсталации,обновяване на санитарни възлина обща стойност 38 018 лв. или общо в Дом № 3 дейностите възлизат на 87 876 лв. без ДДС. Предвижда се на трите вертикални точки да има по два санитарни възела, като половината от тях са със специално оборудване за хора с увреждания, придвижващи се на инвалидни колички. Този обект се изпълнява съгласно договора между „Ветроком” ЕООД и Община Казанлък. Общата сума е 70 000 евро, от които 30 000 евро са за оборудване на Детска млечна кухня. С Решение на Общински съвет-Казанлък двата обекта бяха определени да се изпълнят със средствата по този договор. Реконструкция на стадион „Севтополис”: Направена е ограда на стадион „Севтополис” на стойност 1500 лв. Сменени са пейките на двата сектора, като дървеният материал е дарение от фирми, а поставянето им се извършва от Община Казанлък. Извършен е ремонт на спортната зала, като и тук материалът е дарение от фирми, а самите дейности се извършват от Общината. Ремонтът на залата на стадиона възлиза на 20 000 лв.

   

0 коментарa

Виж още