С 10% е намаляло строителството спрямо м.декември

С 10% е намаляло строителството спрямо м.декември

По предварителни данни на статистиката през м.януари Произведената строителна продукция е с 10,2 на сто по-малко в сравнение с м.декември на миналата година. Сградното строителство е със значителен относителен дял – 70,7 на сто, в общото строително производство и регистрира намаление от 7,6 на сто, а в гражданското/инженерното строителство той е 15,8 на сто. Общата строителна продукция през януари 2009 г. намалява с 6,1 процента в сравнение със същия месец на предходната година, което е резултат от спада със 7 на сто на сградното строителство. Гражданското строителство бележи намаление с 3,9 процента спрямо януари 2008 г., но поради по-малкия си относителен дял не влияе съществено върху общия индекс на строителната продукция. Неблагоприятните климатични условия за работа на открито и регистрираният по-малък спад на гражданското строителство спрямо януари 2008 г. са показателни, че в началото на годината строителните предприемачи изпитват затруднения за довършване на започнатите сгради и насочват усилията си към доизграждане на строителни съоръжения.

   

0 коментарa

Виж още