С 10.8 % по-малко приходи са събрани от Националната агенция за приходите спрямо 2009 г.

С 10.8 % по-малко приходи са събрани от Националната агенция за приходите спрямо 2009 г.

С 10.8 % по-малко приходи са събрани от Националната агенция за приходите спрямо 2009 година, стана ясно на отчетна пресконференция на НАП. Общият годишен план за приходите на НАП е преизпълнен с 25.5 млн. лева, което е 0.2 %. Събраните приходи от ДДС към 29 декември са 3 353.8 млн. лева. Спрямо предходната година намалението е със 17 %. Причините са свързани със спад в крайното потребление, похарчен излишък през декември 2008 година, водещ до завишени приходи от ДДС в началото на 2009 година, ускорено възстановяване на ДДС за стари периоди, намаления срок за приспадане на ДДС от 3 на 2 месеца. 1 240.6 млн. лева са приходите от корпоративния данък, спадът спрямо предходната година е с 23.3 % . Причините са свързани с намаление на декларираната облагаема печалба от фирмите с близо 35 %, намаление на авансовите вноски, ръст на възстановения корпоративен данък. Приходите от Данък върху доходите на физическите лица са с 1.2 % по-малко в сравнение с 2009 г. Приходите от ДОО са 2 773.8 млн. лева. Спрямо предходната 2009 г. това е с 10.9 % по-малко. Причините са свързани с по-ниската вноска за фонд „Пенсии” с 2 %. Има и спад в средномесечния брой на осигурените лица с между 200 000 – 300 000. Приходите за НЗОК са 1.4 млрд. лева. Спрямо предходната година са събрани с 8.4 % повече приходи.

   

0 коментарa

Виж още