С 2 400 000 лева ще борим последиците от замърсяванията в Старозагорско

С 2 400 000 лева ще борим последиците  от замърсяванията в Старозагорско

2 400 000 лева са предвидени по програма на МС за ограничаване на екологичните замърсявания и опазване на общественото здраве в Старозагорско, съобщи вчера областният управител Мария Нейкова по време на заседание на Областния консултативен съвет. 93 000 лв. отпуска Министерството на здравеопазването, а останалите са от държавния бюджет, общините и предприятията-замърсители. Основно внимание в програмата е отделено на намаляването на вредните емисии през 2009 г., на осигуряване на непрекъснат (включително през почивните дни и празниците) мониторинг на околната среда, масовия здравен скрининг на децата, разкриването на модерно оборудвани специализирани диагностични кабинети в Стара Загора, Раднево и Гълъбово, гражданския контрол на полигон "Змейово", на топлоцентралите и на други обекти, както и стриктно следене на качеството на питейната вода и тази във водоемите. Вчерашното заседание започна с отчет за извършеното през последните години. Зам.-директорът на РИОСВ Красимир Костадинов припомни, че на територията на Старозагорска област вече работят пет автоматични станции за непрекъснат мониторинг на атмосферния въздух, че има още два пункта в "Брикел" и ТЕЦ "Марица Изток 2" и че разполагаме с най-модерната в Европа и единствената в България система за ранно предупреждение. Посредством нея държавните еколози могат да предвидят евентуални замърсявания няколко часа по-рано и предварително да издават предписания за намаляване на производствените мощности. Костадинов съобщи още, че се правят измервания във връзка с идеята за разполагане на още два пункта за мониторинг в района на "Марица-изток". Първоначалният замисъл единият да бъде в с. Медникарово отпаднал, тъй като районът наблизо бил добре покрит с контролна апаратура. Преди да се вземе решение за втория пункт в Раднево пък предстоели десетседмични непрекъснати замервания с мобилна автоматична станция. Костадинов допълни, че ако се стигне до разкриване на пункт в миньорския град, то това ще стане след година и половина. През септември-октомври 2008 г. беше проведен четвъртият здравен скрининг на деца до 18-годишна възраст в областта през последните години, припомни зам.-директорът на РЦЗ Светла Карастоянова. Анкетните карти били изпратени за обработка в София, а резултатите щели да бъдат готови най-вероятно в края на април. Предварителните данни обаче показвали, че по време на прегледа 96.5% от прегледаните са били здрави, а при 47 е констатирана бронхиална астма. Припомняме, че здравният скрининг обхвана 4361 деца от Старозагорска и Казанлъшка община. Дебатите се разгоряха, след като беше дадена думата на представителите на медиите. Основните забележки бяха свързани с методиката за провеждане на здравния скрининг. Според журналистите, за да се натрупа представителна база данни, здравният скрининг трябва да се прави поне в три последователни години, при това на едни и същи деца. Вместо това досегашната практика показвала, че прегледите в Стара Загора са правени през година и на различни деца. Във връзка с профилактичните прегледи на населението, медиите изразиха мнение, че картината не може да бъде пълна, тъй като при изследванията се акцентува преди всичко върху дихателните проблеми, и поискаха пълна справка за графиката на раковите заболявания и смъртността в областта. Акцент беше поставен и върху "Брикел" АД, чиято централа продължава да работи без сероочистваща инсталация, а комплексното им разрешително е до 2012 година. В отговор Красимир Костадинов информира, че от "Брикел" вече са внесли заявка в МОСВ за изграждане на СОИ. Зам.-директорът на РИОСВ съобщи още, че "Брикел" ще мине на намален режим на работа от началото на следващата година. Безспорно журналистите бяха далеч по-активната страна в дебата и често се налагаше областният управител да канализира споровете. Така медиите показаха за пореден път, че обществеността е особено чувствителна по отношение на екологичните проблеми и че е необходимо да се вземат радикални мерки.

   

0 коментарa

Виж още