Таксита и крайпътни заведения-изрядни при проверките на НАП Стара Загора

Таксита и крайпътни заведения-изрядни при проверките на НАП Стара Загора

През месец август инспекторите по приходите в НАП Стара Загора са извършили внезапни проверки на крайпътните заведения в района на града, както и на случайни таксиметрови шофьори. Инспекторите са извършили 20 проверки в таксита и са констатирали, че редовно се издават касови бележки. Отчетено е, че липсват т. нар. “районирани тарифи”. В хода на проверките са установени масови нарушения на Кодекса за социално осигуряване. Повече от половината от проверените не са подали декларации като самоосигуряващи се лица и не са направили осигурителните си вноски. Инспекторите от „Контрол” са проверили и крайпътните заведения. Няма констатирани нарушения . Само в едно от посетените заведения е съставен акт за неиздаване на касова бележка . Наблюденията над търговски обекти и развлекателни заведения продължават и през месец септември.

   

0 коментарa

Виж още