Татяна Кирилова е новият главен секретар на Областна администрация Стара Загора

Татяна Кирилова е новият главен секретар на Областна администрация Стара Загора

Новият главен секретар Татяна Енчева Кирилова е родена на 13.12.1973 г. в гр. Стара Загора. През 2004 г. завършва магистърската си степен по публична администрация в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Преди това във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” завършва първата си магистратура „Стопанско управление”. Бакалавърската си степен придобива в Икономически университет Варна – „Икономика и управление на строителството”. От 2002 г. до момента на назначаването й като главен секретар работи като секретар на община Опан. Татяна Кирилова е председателствала различни комисии в местното самоуправление – по образование, социална политика, инфраструктура, обществени поръчки, бюджет и др. Участвала е в разработването и реализирането на множество европейски проекти за регионално развитие, модерно управление и социална политика.

   

0 коментарa

Виж още