“Телематика” – най-модерният колеж в България, но без акредитация?!?

“Телематика” – най-модерният колеж в България, но без акредитация?!?

Висше училище Колеж “Телематика” все още няма акредитация. Това стана ясно на пресконференция, организирана от ректорът на колежа доц. д-р Христо Сантулов. Акредитационният съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация е отказал акредитация на висшето училище с Протокол № 29 от 3 август 2006 година. В документа се пояснява че, се “отказва институцуионална акредитация на висше училище Колеж “Телематика” на основание на обща оценка по критериите незадоволителна”. Акредитационният съвет издава препоръки към колежа по 17 точки и определя 18 месечен срок за тяхното изпълнение. В изявление пред журналисти ректорът на колежа доц. д-р Христо Сантулов сподели, че Акредитационният съвет на НАОА е отказал да определи срок за откриване на нова процедура за институционална акредитация. От “Телематика” потвърдиха, че колежът няма втора отрицателна акредитация, което е необходимо условие за закриване на висшето учебно заведение. Ръководството на колежа не приема отказа на Акредитационния съвет да насрочи дата за нова процедура по узаконяване на учебното заведение. “Ние обжалваме този незаконосъобразен отказ на НАОА пред Административен съд в София . Делото е № 4460/ 2008 г., а жалбата е с входящ № 10394/ 2008 г. и всеки, който желае може да провери цялата преписка”, каза още в изявлението си доц. Сантулов. До два месеца трябва да се насрочи дата за първото дело. В същото време обаче има Решение на Акредитационния съвет от 3 юли тази година, с което се прекратява “производството по процедури за оценяване на Проекти за откриване на специалностите “Администрация и управление”, “Икономика” и “Туризъм”. Въпреки това, от колежа твърдят, че всички дипломи, издадени по тези три специалности са законосъобразни, съгласно чл. 80, ал.5 и 6 от Закона за висшето образование и “никой няма законното право да не ги признава”. “Дори да се закрие колежът законът гарантира разпределение на студентите във други висши учебни заведения”, заяви доц. Сантулов. За успокоение на студентите и техните родители ректорът поясни, че част от обучаващите се в колежа са продължили образованието си в чужбина, а други вече са с магистърска степен от различни държвани и частни висши учебни заведения. И въпреки редицата скандали, възникнали в “Телематика”, доц.Сантулов твърди: “Висше училище колеж “Телематика” е най-модерното в страната и е сред топ колежите на България!”. От ръководството на учебното заведение потвърдиха, че до вчера има записани около 36 нови студенти, а общият брой на студентите във втори и трети курс е 317 души в 8 специалности.

   

0 коментарa

Виж още