Териториална дирекция на НАП - Стара Загора извършва ревизии на земеделски производители

Териториална дирекция на НАП - Стара Загора извършва ревизии на земеделски производители

Селектирани за проверки и ревизии са 13 фирми селскостопански производители от Област Стара Загора. Проверява се реализираната през 2008 г. продукция, в частност начисляване и внасяне на данък добавена стойност (ДДС). На шест от фирмите са извършени инвентаризации и проверки. Трима производителя не могат да определят размера на реализираната продукция или не очакват такава до края на годината. Останалите трима прогнозират реализация, след която начисления ДДС се очаква да бъде около 255 000 лева, съобщиха от Териториялна дирекция на НАП - Стара Загора. Инспекторите по приходите ревизират слескостопански производител пропуснал регистрация по ДДС, въпреки получените доходи надхвърлящи 50 000 лева през 2006 и 2007 година. Някои земеделски производители попадат в графата „рискови клиенти”, с опитите си да избегнат регистрацията по ДДС. Така се нанася вреда не само на държавния бюджет, но води и до стимулиране на нелоялната конкуренция. Наблюдаваме случаи, при които лица „пропускат” регистрацията по ДДС, тъй като декларират в годишните си данъчни декларации не пълния размер на дохода си, а разликата между получените доходи и извършените разходи. Важно е да се знае, че оборотът за регистрация по ДДС се формира от декларираните доходи от селско, горско и водно стопанство, декларираните други доходи от лицето, като наеми, субсидии и други. Следва да се имат впредвид случаите, в които Законът за ДДС е указал кои доходи представляват оборот от извършени облагаеми доставки и кои не. При необходимост, в хода на ревизиите инспекторите ще налагат и обезпечителни мерки. Целта им е предотвратяване извършването на сделки и действия с имуществото на лицето, в следствие на което събирането на задълженията на лицата ще бъде невъзможно или затруднено.

   

0 коментарa

Виж още