Тестват сирените днес

Тестват сирените днес

В изпълнение на чл. 37, ал. от Наредба за условията и реда за функциониране на Национална система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност (ДВ. 20/2012 г.) ще се проведе тестване сиренната система. Задействането на сиренната система ще се извърши на 1 октомври 2013 г. от 13:00 часа.Тестването е регулярно и цели да провери изправността на системата.

   

0 коментарa

Виж още