Техническият колеж в Ямбол става факултет на Тракийския университет

Техническият колеж в Ямбол става факултет на Тракийския университет

Министерският съвет преобразува Техническия колеж в Ямбол, който е в структурата на Тракийския университет, във факултет „Техника и технологии” на висшето училище. В него ще се провежда обучение за придобиване на образователно-квалификационната степен „бакалавър” по специалностите, изучавани в колежа. На Народното събрание ще бъде предложено да преобразува факултета „Обществено здраве” в структурата на Русенския университет „Ангел Кънчев” във факултет „Обществено здраве и здравни грижи”. В структурата допълнително ще се извършва обучение по специалностите от регулираните професии „Медицинска сестра” и „Акушерка”. И двете преобразувания се правят по предложение на академичните ръководства на висшите училища и са подкрепени с положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация.

   

0 коментарa

Виж още