Техническият университет ще приема кандидат-студенти по 3 професионални направления

Техническият университет ще приема кандидат-студенти по 3 професионални направления

За първи път Техническият университет (ТУ) в София ще приема кандидат-студенти по три професионални направления, а не по специалности, съобщи ректорът на висшето училище проф. Камен Веселинов. За новата академична година Техническият университет иска да обучава 4110 първокурсници. Трите професионални направления са „Машинно инженерство, енергетика, транспорт и авиация", „Електротехника и автоматика" и „Комуникационна, компютърна и електронна техника". Ректорът проф. Веселинов обясни: „Това, че приемаме по направление не означава, че закриваме специалности. След 1 курс студентите ще могат да кандидатстват на база на постиганите успехи и желанията, които имат за прием в някоя от специалностите от съответното направление, в което са били приети”. За първи път у нас Техническият и Софийският университети ще обучават бакалаври в общата специалност на английски език „Математика и компютърни науки". И тази година в Техническия ще има предварителни изпити. Тестът по чужд език математика ще бъде на 4 април, а по математика – на 11 април.

   

0 коментарa

Виж още