ТЕЦ Варна се нуждае единствено от инвестиции, свързани с екологизация, според изпълнителния директор Камен Бошнаков

ТЕЦ Варна се нуждае единствено от инвестиции, свързани с екологизация, според изпълнителния директор Камен Бошнаков

ТЕЦ „Варна” се нуждае единствено от инвестиции, свързани с екологизацията на топлоцентралата. Това каза изпълнителният директор на ТЕЦ „Варна” Камен Бошнаков. Това са инвестиции за намаляване емисиите на серни, азотни окиси и прах, както и реконструкция на така нареченото сгурно езеро, на което се депонират отпадъците от горенето. Сгурното езеро трябва да съответства на европейските изисквания. „По наши предварителни разчети инвестицията за екологизация на трите блока – 4, 5 и 6 на ТЕЦ „Варна”, включително и за сгурното езеро, се оценява на над 100 млн. евро. Въпрос на конкретно решение е каква ще бъде технологията и материалите. След като се получи съответният проект, би могло да се каже точно какви ще бъдат инвестициите”, коментира Камен Бошнаков. Относно възвръщаемостта на вложенията – според правилата на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране тези инвестиции трябва да бъдат признати при възвръщаемостта на капитала. Нормалният период на възвръщаемост при енергетиката е от порядъка на 10 до 15 години. „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране също се съобразява и съответно влага възвръщаемост на капитала и инвестициите в разполагаемостта на съответната централа. Така процедират с новоизградените централи, каквито са „Марица - Изток 1” и „Марица - Изток 3”. „Марица - Изток 1” е новоизградена централа, а „Марица - Изток 3” е реконструирана. По принцип така се процедира с всички, които правят инвестиции в отрасъла”, каза още Камен Бошнаков.

   

0 коментарa

Виж още