ТЕЦ „Енел Марица изток 3” приключи програмата си за рехабилитация и модернизация

ТЕЦ „Енел Марица изток 3” приключи програмата си за рехабилитация и модернизация

ТЕЦ „Енел Марица изток 3” приключи успешно програмата си за рехабилитация и модернизация . Вече е въведен в експлоатация и последния, четвърти блок. Цялостната инвестиция е за 700 милиона евро. Модернизираният блок е включен успешно към националната енергийна мрежа повече от месец преди крайния срок. Четвърти блок на централата е включен към сероочистващите инсталации заедно свсички останали блокове, с което е изпълнено задължението и четирите блока да оперерат при 94% -процентно намаляване на емисиите от въглероден двуокис Общата мощност на централата е увеличена, информира изпълнителният директор на „Енел Марица изток3 „ Джон Кларк: „Вчера централата произвеждаше повече от 900 мегавата електроенергия за мрежата на България.И това беше извършено с всички нови технологии, които въведохме. И всъщност днес централта работи на пълно натоварване. Дадохме обещание и го изпълнихме. Днес, заедно с нашия партньор НЕК, ние се гордеем да бъдем пример за успешен инвеститор в енергийния сектор на България.”, каза той. Преди стартирането на проекта през 2003 година общата мощност на централата е била 840 мегавата, а към днешна датя тя е увеличена до 908 . Този капацитет допринася за сигурността на енергийните доставки. Това е първият голям инвестиционен проект в енергийния сектор на Югоизточна Европа, финансиран без държавни гаранции, който превърна 28-годишната ТЕЦ „Енел Марица Изток 3” в единствената централа на лигнитни въглища на Балканския полуостров, работеща в пълно съответствие с най-актуалните европейски екологични стандарти. В момента се работи по нова 10-годишна инвестиционна програма, а в Италия се разработва система, която ще демонстрира технология за улавяне на въглеродния диоксид и неговото безопасно отвеждане. Работи се и по проекта за новата четвърта ТЕЦ. Центрлата осигурява работа за близо 700 души, но към края на 2010 година техният брой ще достигне около 500.

   

0 коментарa

Виж още