ТЕЦ 2 започна плащането на заема към Японската банка

ТЕЦ 2 започна плащането на заема към Японската банка

ТЕЦ "Марица Изток 2" направи първата вноска по изплащането на държавно гарантирания заем от Японската банка за международно сътрудничество, отпуснат във връзка с Проекта за рехабилитация на блокове от 1 до 6 и изграждане на сероочистващи инсталации за блокове от 1 до 4. Общата стойност на проекта е 226 млн. евро, като 191 млн. евро са осигурени от Японската банка, а останалите 35 млн. евро се финансират от "Булбанк". Първото плащане към японския кредитор е в размер на 12 827 685.38 евро. Сумата е внесена в "Ситибанк", с която ТЕЦ 2 има хеджингово споразумение. Централата ще връща заема на 20 вноски два пъти годишно, като за 2009 г. необходимият паричен ресурс за обслужването на кредита се равнява на 25 418 670.85 евро. Същевременно ТЕЦ "Марица Изток 2" изплаща и заема към "Булбанк", като средствата за него ще бъдат 6 121 234.92 евро. Въпреки сериозните банкови ангажименти, най-голямата на Балканския полуостров топлоелектрическа централа ще продължи да влага собствени средства в подобрения, модернизации и екология. Най-мащабната инициатива е изграждането на два нови комина по 135 метра, което стартира в края на 2008 г. Те ще заместят железобетонния комин 2 с височина 325 метра и ще обслужват блокове 7 и 8, а сероочистващите инсталации ще се разпределят по една на комин. Новите съоръжения ще бъдат изградени от многослойния GRP-материал, състоящ се от полиестерна смола, стъклени влакна и кварцов пясък. GRP-материалът не подлежи на топене или разтваряне при номиналните температури на димния газ, а основното му качество, заради което е предпочетен, е неговата киселиноустойчивост. Към проектите, финансирани със собствени средства, се причислява и модернизацията на блок 7 през 2009 г. и на блок 8 през 2010 г., като целта е повишаване мощността на съоръженията от 215 на 225 мегавата. Реконструкцията на блок 7 ще стартира на 25 май и ще приключи в рамките на 66 дни. Допълнителната реконструкция на блокове 5 и 6 също ще се реализира със средства на централата. Тя не е част от проект за рехабилитация и предвижда подмяна на двата генератора и модернизация на трансформаторите. За 2008 г. ТЕЦ "Марица Изток 2" отчете печалба преди данъчно облагане в размер на 53 млн. лева. Върнатите заеми за изминалата година към "Ситибанк", "Райфайзенбанк", "Булбанк" и други финансиращи институции възлизат на 49 909 305.84 лева.

   

0 коментарa

Виж още