ТЕЦ 2 с европейски сертификат за околна среда

ТЕЦ 2 с европейски сертификат за околна среда

Системата за управление на околната среда на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД получи европейски сертификат ISO 14001&2004 от оторизирания орган ТЮФ Рейнланд. Одитът бе проведен в началото на декември 2008 г. и установи, че изискванията за сертифициране в частта Екология са изпълнени. Това е първият и единствен за България сертификат, издаден на голяма горивна инсталация и важи до 2012 година. Европейското признание се дължи на високите резултати по отношение на околната среда, постигнати най-вече през миналата година с пуска на сероочистващата инсталация за блокове 1 и 2. Системата за управление на околната среда е част от Интегрираната система за управление на ТЕЦ 2, внедрена през 2005 г. В нея влизат още системата за управление на качеството и системата за управление на безопасността и здравето при работа, които получиха своите сертификати през 2006 г. Тази обща схема има за цел да обхване управлението на всички процеси, които имат отношение към качественото, екологично и безопасно производство на електроенергия.

   

0 коментарa

Виж още