Тоталитарната държава премълчаваше за хилядите избити от Сюлейман паша?

Тоталитарната държава премълчаваше за хилядите избити от Сюлейман паша?

Журналистическото разследване на в. "Старозагорски новини", с което редакционният колектив иска да установи къде са костите на хилядите избити от Сюлейман паша, е едно родолюбиво дело, което се посреща с голям интерес. Признателните потомци на мъченически загиналите в Стара Загора християни на 19 юли 1877 година от турския ятаган искат да знаят всичко за тази жестока страница от българската история. Затова вярвам, че направеното предложение от гражданина Красимир Христов - да бъде издигнат паметник на мъчениците в центъра на Стара Загора, ще намери широка подкрепа от жителите на града. Идеята да се проучи и да бъде открит масовият гроб смятам, че няма да стане така лесно, ако не се намери свидетел, който по спомени на по-възрастни старозагорци да разкаже къде е това място. Защото аз лично имам впечатление, че тоталитарната държава премълчаваше за хилядите избити от Сюлейман паша. Това свое мнение ще подкрепя с един пример от журналистическата ми работа, като окръжен кореспондент на Радио София. По повод на годишнина от освобождението ни от турско робство съобщих за събитията, станали в църквата на новозагорското село Любенова махала. В изпратената информация разказвах колко мирни селяни са посечени от турски ятаган в този православен храм. По жестокост действията на поробителя са наподобявали Баташкото клане. Завеждащият редакция "Кореспонденти" тогава в Радио София - Мичкуевски, ми се обади по телефона, за да ми каже, че няма да използват информацията ми, защото имало указание от най-високо място да не разказваме за жестокостите на турците по нашите земи, защото "по този начин сме повдигали самочувствието на днешните съседи", които не са премълчавали в своята история, че са ни държали в робство близо пет века. Разбира се, от дистанцията на днешния ден от миналото сега ми е трудно да кажа дали тогава в историята на Турция този факт е изтъкван като пример за "героизъм", но някой от управниците на нашата тоталитарна държава беше се разпоредил така - да мълчим за турските жестокости. Затова допускам, че някой "послушко" в Стара Загора е казал да бъде запазено в тайна мястото, където са положени тленните останки на хилядите избити от Сюлейман паша. Ако след отварянето на трите бетонни плочи, поставени в парцел 45 на Градските гробища край Хрищени, които, както пише в-к "Старозагорски новини", крият жестоки тайни, не бъдат намерени останалите непогребани тленни останки от хилядите избити от Сюлейман паша, журналистическото разследване ще трябва да продължи. Както писа в."Старозагорски новини", в тоталитарната държава жертвите на турския ятаган, за разлика от жертвите, борили се срещу фашизма и капитализма, нямат възпоменателна плоча. Всичко е история, но нека накрая да я съхраним цялата - както подобава.

   

0 коментарa

Виж още