Традиционният есенен панаир започва на 20-и септември

Традиционният есенен панаир започва на 20-и септември

Тази година традиционният есенен панаир ще се проведе в периода от 20 септември до 3 октомври и ще бъде разположен на ул. „Иван Вазов“ - в отсечката от ул. „Радецки“ до ул. „Хан Аспарух“, както и по ул. „Радецки“ - в участъка източно от пресечката с ул. „Иван Вазов“. Заявления за участие ще се приемат от 8.30 часа на 8 септември до 16.00 часа на 16 септември, в сградата на Административно бюро „Изток“, ул. „Ангел Кънчев“ № 70, гласи заповедта на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров. Разрешенията за участие в панаира ще се издават от Елка Бонева, началник отдел „Административни бюра“ на Общинска администрация, според реда на постъпването им, както и до запълване на местата по схемата, утвърдена от главния архитект Иван Кирчев. Кандидатите за участие в традиционното есенно събитие трябва да представят следните документи: ксерокопие на удостоверение от „Агенция по вписванията“ за регистрация на фирмата; удостоверение за липса на данъчни задължения, по чл.87, ал.6, издадено от НАП не по-рано от 30 дни от датата на подаване на документите; удостоверение за липса на задължения към Община Стара Загора, издадено не по-рано от 14 дни от датата на подаване на документи; сертификат за произход и технически паспорти на съоръженията, ежегоден технически преглед, сключен договор с лицензирана фирма, която извършва контрол при всяко построяване на съоръженията; квитанция за платена такса за участие в панаира. Търговците на промишлени стоки, захарни изделия и скара-бира ще заплащат по 4,00 лв./кв.м на ден, за атракционни съоръжения – стрелбища, панорами, моторни люлки и други по 1,50 лв./кв.м на ден, а за изграждането на циркове по 2,50 лв./кв.м. на ден. Местата за скари-бири и големи атракционни съоръжения ще бъдат раздавани на 18 септември, а за промишлени стоки и захарни изделия на 19 септември. Със заповед на кмета Живко Тодоров се забранява продажбата на алкохол с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 6% vol., тютюн и тютюневи изделия. Опазването на обществения ред на територията на панаира се възлага на полицейските служители към звено „Общинска полиция“ при Община Стара Загора. Тази година панаирът ще приключи преди празника на Стара Загора – 5 октомври, за когато са насрочени изборите на Народно събрания. Според законодателството в дена на вота са забранени обществените прояви.

   

0 коментарa

Виж още