Тракийският университет- Стара Загора е домакин на 10-то Национално ветеринарномедицинско изложение

Тракийският университет- Стара Загора е домакин на 10-то Национално ветеринарномедицинско изложение

В 11 ч днес бе отрито 10-то юблейно издания на Националното ветеринарномедицинско изложение БУЛВЕТ МЕДИКА. То ще продължи до 15 октомври, включително.

Горд домакин на изложението е Ветеринарномедижинския факултет на Тракийския университет Стара Загора. Деканът на факултета заяви, че студенти и преподаватели са на мнение, че освен с образователна, развойна и изследователска дейност, факултетът задължително трябва да е своеобразен център на всичко, касаещо ветеринарномедицинската професия.

Ректорът на ученото заведение е категоричен, че точно Ветеринарномедицинският факултет е средището на ветеринарномедицинската наука в страната. Във форума участват 40 фирми. Студенти, лекари, научни работници и специалисти ще присъстват на интересни презентаци, засягащи актуални проблеми и въпроси в областта на ветеринарната медицина.

В 13ч ще бъде изнесен доклад в чест на 50 годишнината от смъртта на известният Димитър Димов- писател и дългогодишен преподавател във Ветеринарномедицинския факултет. В изложбената зала е оформен кът на Димов с негови лични вещи. На събитието е поканена и дъщерята на Димов- Теодора Димова. Професор Люцканов, декан на факултета, ще запознае присъстващите с интересни факти от живота на проф. Димитър Димов, които са малко известни на обществеността.

Програмата на изложението е изключително богата и натоварена. В трите дена са предвидени доскусии, доклади, лекции, семинари, прако свързани с практиката и научните постижения на втеринарните медици.

В организирането на проявите на форума активно участие са взели Българския ветеринарен съюз и Сдружението на фирмите, които търгуват с ветеринарномедицински продукти.

Студентите с нетърпение очакват интересните инициативи, на които могат свободно да присъстват.

 

   

0 коментарa

Виж още