Тракийски университет: Рейтинговата система за класация на университетите е несъвършена

Тракийски университет: Рейтинговата система за класация на университетите е несъвършена

Водещият в обучението на специалисти по Ветеринарна медицина- Ветеринарномедицински факултет в Тракийския университет- е класиран на второ място заради една точка, според рейтинговата система на Министерството на образованието и науката. Според същата система водещото място се полага на Лесотехническия университет.

Ръководството на Тракийския университет организира брифинг в сряда – 30 декември, за да сподели за аномалията, която носи рейтинговата система за българските университети. На брифинга участие взеха ректорът на Тракийския университет проф. д-р Иван Въшин, зам.-ректорът по учебната дейност проф. Гюрга Михайлова, проф. Георги Иванов - зав. "Качество и акредитации", и главният секретар доц. Таня Танева, съобщава starozagorskinovini.com.

Проф. д-р Иван Въшин коментира, че Ветеринарномедицинският факултет на университета е единствения факултет в страната, притежаващ Европейска  акредитация. Ветеринарните лекари, получили образованието си в Тракийския университет имат отлична реализация в много сфери- във фермите, в животновъдството, в агенциите за безопасност на храните, в аграрното производство и много други. Водещият, според несъвършената класация, Лесотехнически университет дава лекари, компетентни само за работа с дребни животни. Факт е, че 80% от отличните специалисти в страната са получили образованието си в Тракийския университет.

Според ректора на университета, в хранителната промишленост има грешна формулировка на позицията, която заемат ветеринарните лекари. Там има отговорници за т.нар. "хигиенен пакет" и добри производствени практики, а не „ветеринарен лекар“ и заради това не може правилно да се отчете реализацията на кадрите учили във Ветеринарномедицинския факултет на ТрУ.

Точно на място проф. д-р Иван Въшин риторично попита , защо в Тракийския университет, а не в Лесотехническия, беше направена аутопсията на делфините, намерени мъртви това лято. Ректорът беше достатъчно възпитан, за да не продължи задочния спор като не изтъкна факта, че софийските студенти дори и не са сънували за клиниките и лабораториите, в които работят студентите в Стара Загора. В Лесотехническия университет дори нямат база за аутопсии. Аутопсионната база в Тракийския университет е уникална за страната и това е от съществено значение за обучението на студентите.

Проф. Михайлова, зам.-ректорът по учебната дейност, уточни, че разликата между двата университета е една точка- реализация на пазара на труда- и то заради факта, който по рано обясни ректора на университета.

По всички други показатели Тракийския университет е водещ.

  • "учебен процес"- води по 5 показателя от 8
  • "научни изследвания"- води по 15 показателя от 16
  • "научни изследвания"- води по 4 показателя от 4
  • "социално-битови условия" са с равни позиции

Ветеринарномедицинският факултетен съвет ще изпрати възражение за некоректна класация до просветното министерство.

Става ясно, че само в Тракийския университет е въведена системата ISO, която се дава за качество, но неясно защо това не се отчита.

Академичният съвет е решен след 14 декември да направи конкретни предложения за промяна на позициите, визирайки индикаторите, както и отпадането на субективния фактор.

Ето и посланието до МОН от името на Тракийския университет:

Сори, г-да от МОН

Б.Р. Участниците във днешния брифинг определено се изказаха много дипломатично за рейтинговата система на МОН. Че тя е изготвена от министерски администратори на база налична бумащина и класификатори, е очевадно. Защото ако си бяха направили труда на място да проверят университетите, щяха да разберат, че: Първо - Ветеринарномедицинският факултет в столичния Лесотехнически университет никога не е разполагал с необходимата за качествена подготовка на студентите база - клиники, лаборатории и кабинети, както едноименния факултет в Тракийския университет в Стара Загора има. Второ - никога не е имал и няма към момента Европейска акредитация. Трето - никога е не достигнал и няма да достигне броя на ветеринарните лекари, които ежегодно дипломира ТрУ. Четвърто - никога негови кадри не са били министри или висши ръководители на държавни структури. И не на последно място - ако Лесотехническият университет все още си твори историята, в ТрУ тя е написана отдавна с имената на известни в Европа хабилитирани преподаватели.

 

Друг дразнещ елемент в рейтинговата класация на МОН е фактът, че Факултетът по животновъдство на ТрУ дели първото място с Катедрата по животновъдство на Аграрния университет в Пловдив, която със сигурност също не може да се равнява като база и брой студенти със старозагорския факултет.

 

Сори, както е прието да се казва! Но това "Сори" трябва да го чуят министерските администратори в София.“

   

0 коментарa

Виж още