Трета работна среща по подготовката на Общинския план за развитие

Трета работна среща по подготовката на Общинския план за развитие

На 07.03.2013 г., четвъртък, от 10:30 ч. в зала № 6 на Община Казанлък ще се състои работна среща във връзка с разработването на Общински план за развитие на община Казанлък за програмния период 2014–2020 г. На срещата ще бъдат поканени експерти от общинска администрация и представители на бизнеса и стопанския сектор на територията на общината. На срещата ще бъдат сформирани работни групи по анализа с цел обсъждането на идеи, които да залегнат при планирането и изработването на плана. Работните групи по анализа ще бъдат в сферите икономическо развитие, туризъм и култура, образование, инфраструктура, спорт, екология, социални дейности, младежки дейности и здравеопазване. Планът за развитие на община Казанлък се разработва съгласно Закона за регионално развитие и е основният документ, определящ стратегическите цели на общинската политика. Планът представлява отправна точка за насочване на усилията на общинското ръководство и всички заинтересовани страни в общината за постигане на целите му и по този начин да превърне стратегическото планиране в основен действащ инструмент за развитие на общината.

   

0 коментарa

Виж още