Трима огнеборци от РДПБЗН - Стара Загора ще участват националния конкурс „Пожарникар на годината”

Трима огнеборци от РДПБЗН - Стара Загора ще участват  националния конкурс „Пожарникар на годината”

На 19.01.2015г. в сградата на РСПБЗН – Стара Загора беше проведен областния етап от ежегодния Национален конкурс „Пожарникар на годината”. Призът се дава на служители с висок принос за осигуряване пожарната безопасност на населението и тяхното имущество. Победителите бяха наградени от ръководството на РДПБЗН. За участие в националния заключителен етап на конкурса бяха номинирани: Иван Пейчев Иванов, Тодор Ангелов Маджаров и Галин Тодоров Кънчев. Иван Пейчев Иванов успешно ръководи и обучава дежурните смени от РСПБЗН – Гълъбово. През 2014 г. е участвал в действията на частите на Единната спасителна система в община Гълъбово и обявените на два пъти през годината бедствени положения. Във връзка с падналото голямо количество валежи за периода 04.12.2014 г. – 13.12.2014 г. в гр. Гълъбово е прекъсната дигата на река Сазлийка и е наводнена ел. подстанцията, захранваща града и селата Искрица, Помощник, Главан и Мъдрец. Заляти са редица села. Със заповед на кмета на общината е обявено „Бедствено положение”. Иван Пейчев Иванов успешно ръководи силите и средствата на РСПБЗН за ликвидиране и минимизиране на последствията от наводнението. Особено опасен бе участъкът със залятата ел. подстанция. За защитата й бе изградена дига от съставните части на Единната спасителна система, включително и РСПБЗН. През 2014 г. Тодор Ангелов Маджаров участва при ликвидирането на десетки сложни пожари с нанесени материални щети, както и дейности при ликвидиране последиците при наводнения. На 06.09.2014г. участва при ликвидиране на последствията от наводнения в малките населени места в община Стара Загора. След постъпило съобщение в 04:45 часа на 06.09.2014г. в ОЦ при РДПБЗН – Стара Загора за наводнени жилищни сгради служителят е изпратен с товарен автомобил „Щаер” в с. Михайлово за извършване на евакуация на застрашени хора. Служителят извършва спасителни действия при високи води. Плувайки в ледената и мътна вода достига до къщата на 93-годишна жена, която е трудноподвижна. Там установява, че застрашеното лице лежи на дюшек, който се носи по водата. Извършва евакуация плувайки обратно до автомобила и издърпвайки дюшека с пострадалата жена. Транспортира я до екип на ЦСМП, който не може да пристигне на място. Галин Кънчев е служител, който съвестно изпълнява служебните си задължения, успешно контролира спазването на противопожарните нормативни изисквания в строежи и обекти в експлоатация на територията на община Павел баня. Има цялостен принос при подготовката, тренировките и представянето на движението ”Млад огнеборец” в гр. Павел баня. Ръководител на отбора, представител на СОУ „Христо Ботев”, гр.Павел баня. Успешно работи с деца от местните училища и детски градини. Провежда инструктажи по пожарна безопасност на персонала на детски и учебни заведения и участва в занятия за действие при пожар и евакуация. Винаги се включва в помощ на колегите си от пожарогасителна и спасителна дейност. За проявен професионализъм, смелост и съобразителност в действията си при наводнението възникнало на 15.06.2014г. в с. Турия, община Павел баня и обявеното „Бедствено положение” е награден с „Писмена похвала” от директор РДПБЗН – Стара Загора.

   

0 коментарa

Виж още