Тринадесет нови университета са поискали да отворят врати за последните четири години, но на всички тях това им е било отказано

Тринадесет нови университета са поискали да отворят врати за последните четири години, но на всички тях това им е било отказано

Тринадесет нови университета са поискали да отворят врати за последните четири години, но на всички тях това им е било отказано, съобщи проф. Иван Попйорданов, председател на Националната агенция по оценяване и акредитации. От 1 март догодина агенцията започва проверки във висшите училища у нас. От агенцията съобщиха, че 18 университета са поискали промяна на капацитета си, тоест да приемат повече студенти, отколкото държавата им позволява. Най големите сред тях: Югозападния в Благоевград, медицинските университети в София и Варна, великотърновския, НБУ, Стопанската академия в Свищов. Колеж „Телематика” в Стара Загора продължава да приема студенти и да издава дипломи, въпреки, че няма акредитация, поясни професор Панайотов. "Нещата за съжаление са лоши по отношение на студентите, по един незаконен начин ръководството на този колеж започна едно интензивно записване на студенти и обучение в професионални направления, за които то не е получавал никога акредитация и се издават нелегални дипломи", каза още проф. Панайотов.

   

0 коментарa

Виж още