Тровят птици със семена, третирани за посев

Тровят птици със семена, третирани за посев

Много диви животни са умрели, след като яли семена, третирани с препарати срещу селскостопански вредители, алармират от "Зелени Балкани". На 20 октомври неправителствените еколози, заедно с ловци от Раднево, са обходили засегнати терени и са намерили десетки обикновени скорци, яребици, диви гълъби, фазани, тръстиков блатар и керкенез. Последните два вида са защитени и попадат в приложение 3 от Закона за биологичното разнообразие. Основната причина, както и през 2007 г., са разсипани семена, третирани с корбофлуран (активно вещество) в съответния препарат. Голяма част от препаратите с това активно вещество са разрешени за ползване, но погълнати от птици и други животни, действат летално и животните умират в ужасна агония. В повечето случаи разсипването на третираните семена се дължи на невнимание от страна на работниците или поради неизправни товарни отделения на превозните средства. От "Зелени Балкани" уточняват, че при последните сигнали са огледани само нищожна част от земеделските терени. И задават въпроса: "Каква е реалната обстановка в областта или в национален мащаб?" След огледа е сформирана комисия и е съставен протокол, а намерени мъртви животни са изпратени в токсикологичната лаборатория на НДНВИ в Стара Загора. Очакват се резултатите за причината за масовата смъртност. Неправителствените еколози и структурите на Националния ловно-рибарски съюз заявяват, че ще използват всички законови средства за противопоставяне на порочната практика с отравянето на диви животни. В тази връзка те предлагат отговорните институции да преразгледат режима за ползване на различни селскостопански препарати.

   

0 коментарa

Виж още