Трябва първо да помислим за държавата и бизнеса, а след това за хората

Трябва първо да помислим за държавата и бизнеса, а след това за хората

Това стана ясно от коментара на Бюджет 2009 година, който Пламен Орешарски направи днес. "В проекта за бюджет са предложени успешни политики, които са развити в последните години", каза министърът на финансите по време на дебатите в парламента по Бюджет 2009. По думите на Орешарски в проекта за бюджет има съхраняване на пределно ниска данъчно-осигурителна тежест, което е значителна стъпка към стимулиране на частния сектор. Бюджетът е ангажиран и към публичните инвестиции - в него се предвижда ръст над 1 млрд.лв., което е значителен ръст по отношение на настоящата година. Акцент в прокетобюджета е и социалната сфера - ръстовете в тези сектори са рекордни по отношение на последните години. "Предлагаме поредна стъпка в подкрепа на местното самоуправление чрез въвеждане на стандарти за управление на администрацията, което ще доведе до засилен административен капацитет, който да е по-ефективен", каза още финансовият министър. В проектобюджета са предложени и мерки за насърчаване на експорта, както и редица стъпки, насочени към по-добро управление и облекчаване на бизнес климата. "Социалната политика ще бъде засилена, след като се справим с влиянието на финасовата криза", каза още Орешарски. По думите му в момента по-важно е усилията да бъдат съсредоточени върху макроикономическата активност и стопанска активност.

   

0 коментарa

Виж още