Търговията с парникови газове ще вдигне цената на тока

Търговията с парникови газове ще вдигне цената на тока

"България е страната от Европейския съюз с най-сериозни ограничения върху емисиите на парникови газове до 2020 г. Решението на Европейската комисия от 26 октомври 2007 г. намали с 37 на сто исканите от българското правителство квоти, което поставя икономиката на страната пред сериозни затруднения", смята зам.-председателят на Българската стопанска камара Димитър Бранков. Той припомни, че България е завела иск срещу Европейската комисия, но все още няма резултат, а сред страните от ЕС има както такива, които заемат българската позиция, така и противници. Цената на тока неминуемо ще се покачва заради закупуването на емисии на парникови газове, каквото е изискването на Евросъюза. Според първоначалния вид на приетия пакет "Енергетика - климат", българските централи трябваше да закупуват квоти от 2013 г., но в последния момент е постигнат компромис. Така нашите термични централи ще имат глътка въздух и възможността постепенно да увеличат дела си до 2020 година. "За периода 2008-2013 година квотите са разпределени по горивни инсталации. След 2020 година обаче за всеки тон вредни емисии над квотата ще се заплаща, което ще се отрази на цената на електроенергията, а част от нашите горивни инсталации са с дефицит на емисионни права", каза още Димитър Бранков. Тези условия се отнасят за всички страни от ЕС. В момента цената на тон вредни емисии е паднала до 11 евро, а преди началото на кризата е била 33 евро. Спад в производството може да има в металургичната, химическата и циментовата промишленост, но не и в енергетиката. За да се избегнат проблемите, е необходим задълбочен и достоверен анализ на различните мерки за намаляване на енергийното потребление, което пък трябва да залегне във фирмените стратегии за намаляване на преките и непреки емисии на парникови газове, бе подчертано на проведения в Стара Загора семинар "Полезни инструменти и практики за намаляване на емисиите на въглероден двуокис". Енергийният сектор у нас е с най-големи загуби по производство и пренос - 54 на сто от произведената енергия се губи, докато средно за страните от ЕС те са 34 на сто, посочват експерти в бранша.

   

0 коментарa

Виж още