Увеличават заплатите на медицинските специалисти в детското и училищното здравеопазване в община Казанлък

Увеличават  заплатите на медицинските специалисти в детското и училищното здравеопазване в община Казанлък

Работните заплати на медицинските специалисти, работещи в детското и училищното здравеопазване като работещите в яслените групи в ОДЗ, в детските ясли, в здравните кабинети в детските градини и училищата в община Казанлък, ще бъдат увеличени, считано от 1 януари 2013 г. Така средната брутна работна заплата на едно медицинско лице във функция „Здравеопазване“ се увеличава от 465.02 лв. на 577.40 лв., като увеличението на трудовите възнаграждения за времето от 1 януари 2013 г. досега ще бъде отразено в заплатите за месец юли. Новите, значително по-високи работни заплати, са факт след като бяха направени разчети по изпълнението на Бюджет ’2013 във функция „Здравеопазване“ на Община Казанлък. След проведени разговори със синдикалните организации бяха подписани анекси към Колективно-трудовия договор за новите работни заплати, които влизат в сила от 1 януари 2013 г., в рамките на утвърдения бюджет и структура и числеността на персонала. Община Казанлък прави всичко възможно в една от най-трудните финансови години да подкрепи специалистите, които полагат ежедневни грижи за нашите деца.

   

0 коментарa

Виж още