Увеличава се броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна

Увеличава се броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на юни 2012 г. са 151.3 хиляди, съобщиха от териториалното ведомство. В сравнение с края на март 2012 г. броят им се увеличава с 10.5% или с 14.4 хиляди. Увеличението засяга икономическите дейности със силно изразена сезонност в заетостта като: „Хотелиерство и ресторантьорство” - със 130.1% (10.4 хил.), „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - с 9.8% (2.8 хил.), и „Култура, спорт и развлечения” - с 37.2% (0.9 хиляди). В други основни за областта дейности на икономиката - „Преработваща промишленост” и „Строителство” е регистрирано намаление на наетите лица, съответно с 1.8 и 3.3%. В структурата на наетите лица по икономически дейности, настъпват промени в резултат на сезонните фактори. Към края на юни 2012 г. се увеличава делът на дейност „Хотелиерство и ресторантьорство” - до 12.2% (при 5.8% към края на март 2012 г.), а дейността с най-много наети лица, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”, запазва своя дял - 20.7% (при 20.8% към края на март 2012 година). Спрямо същия период на предходната година, наетите намаляват с 1.9% или с 3.0 хиляди. За този период намалението в обществения сектор e с 3.8%, а в частния с 1.4%. Спрямо края на юни 2011 г. дейност „Транспорт; складиране и пощи“ е с най-голямо намаление в броя на наетите лица (2.4 хил.), докато дейност „Хотелиерство и ресторантьорство” е с най-голямо увеличение (1.6 хиляди).

   

0 коментарa

Виж още