Увеличен е общият брой на заболелите от грип и ОРЗ, като заболеваемостта се движи в рамките на епидемичните показатели

Увеличен е общият брой на заболелите от грип и ОРЗ, като заболеваемостта се движи в рамките на епидемичните показатели

Регистрираната в РЗИ-Варна остра заразна заболеваемост се движи в характерните за сезона граници.През последната седмица в сравнение с предходната, намалява броят на болните от чревни инфекции, основно за сметка на лицата преболедували инфекциозен ентероколит с неуточнена етиология. Регистрирани са 31 срещу 37 чревни инфекции. Чревните инфекциозни заболявания през седмицата са представени от 21 случая на ентероколит, 4- вирусни хепатита,1- колиентерит , 4- ротавирусни ентерита и 1 случай на ОВП. По-малко са и болните от въздушно- капкови инфекции/без грип и ОРЗ/ основно за сметка на варицела. Регистрирани са 175 ( 9 случая на скарлатина и 166 случая на варицела)срещу 206 случая на въздушно- капкови инфекции през предходната седмица. Увеличен е общият брой на заболелите от грип и ОРЗ, като заболеваемостта се движи в рамките на епидемичните показатели. През отчетния период са регистрирани 519 срещу 564 случая на ОРЗ през предходната седмица. Най- голям е броят на заболелите във възрастовите групи 5-14 и 15-29 годишните. В Инфекциозна клиника на МБАЛ „ Св. Марина” са били хоспитализирани 18 болни от грип. Разпределени по възрастови групи са както следва: от 0-4г. – 6 случая; от 5-14г. -5 случая; 15-29г.-2; 30-64г. - 4 и над 65г- 1 случай. На 20.02.2013г. в РЗИ гр. Варна се проведе първото за годината заседание на Областната оперативна комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грип и ОРЗ с председател Д.р Б. Георгиева- Директор на РЗИ – Варна. Д-р Б. Георгиева обяви, че обстановката е предепидемична и насочи вниманието на комисията към мерките, залегнали в Комплексния оперативен план за борба с грип и ОРЗ.В имунизационния кабинет са преминали общо 42 лица. Проведени са 45 имунизации. С ваксина против жълта треска са обхванати 18 лица. В консултативния кабинет по СПИН през отчетния период безплатно са консултирани и изследвани 46 лица.

   

0 коментарa

Виж още