Удариха в гръб омбудсмана на Стара Загора

Удариха в гръб омбудсмана на Стара Загора

Вчера стана известно, че срещу обществения посредник на община Стара Загора е подаден сигнал до постоянната комисия по законност в Oбщинския съвет. Новината изненада и повечето местни народни представители, които не знаеха за какво точно става дума. Споровете се разгоряха след обявяването на точката в дневния ред на редовната сесия за избор на временна комисия за проверка на дейността на обществения посредник. По време на сесията стана ясно, че сигналът е подаден още на 2 октомври от заместничката на Павлина Геренова - Иванка Желева. В него тя обвинявала шефката си в превишаване на правата. Вместо да търси споразумение със спорещите страни, Геренова се вживявала в ролята на адвокат и заемала страната на гражданите. Така тя уронвала авторитета на общинската администрация, тъй като оплакванията били преди всичко от действия на местната власт. Текстът на сигнала така и не стана достояние на медиите, но прочели го съветници коментираха, че той не прави чест на автора си. Много от взелите участие в дебата припомниха, че преди месец Общинския съвет прие без въпроси и възражения отчета на омбудсмана за първите шест месеца от дейността му. На журналистическите въпроси Геренова заяви лаконично, че тя не е запозната официално с обвиненията и не може да вземе отношение. Желева беше по-словоохотлива и каза, че трябва да се направи проверка на документацията на обществения посредник, но тя не искала да говори предварително. При дебатите за съставяне на временна комисия по случая общинските съветници се разделиха на два лагера. Ще цитираме само две от мненията, които дават ясна представа за общото настроение. Дамян Георгиев (Обединение на българските националисти "Целокупна България"): "Ще гласувам против. Нормално е общественият посредник да не бъде удобен на много хора, включително и на общинската администрация. С тези проверки ще убием самата институция. Да я оставим да си върши работата." Антоанета Масленска (ГЕРБ): "Имаме доклад от близко работещ до омбудсмана човек. Не можем да го пренебрегнем." В края на краищата старейшините гласуваха против създаването на временна комисия и задължиха постоянната комисия по законност да излезе със становище. То ще бъде огласено на сесията на 22 декември. Така и не стана ясно защо от 2 октомври до сега това не е направено, след като сигналът има точен адресант.

   

0 коментарa

Виж още