Уморени сте от брака си и не знаете дали да остане или да си тръгнете? А защо не и двете?

Уморени сте от брака си и не знаете дали да остане или да си тръгнете? А защо не и двете?

Нерешителността, относно взаимоотношенията Ви с партньора е изключително изтощаваща и затормозяваща.

Процесът при развод, който се проточва със седмици, а понякога с месеци, влияе върху ежедневието на хората. Много от съпрузите взели решение да сложат край на брака си, се влияят от това, как децата ще се справят с раздялата им, какво ще правят двамата след развода, кой-къде ще живее, ще се справят ли чисто финансово със създалата се ситуация, какво ще си помислят другите, какво бъдеще ще имат, както и още много други неизвестни.

Обикновено високо функциониращите хора, започват постепенно да губят увереността си и показват признаци на дисбаланс. Времето което имат за да разрешат създалата се ситуация им отнема много по-голям ресурс, отколкото в действителност е необходим.

Проблемът не се крие в това кой и защо е взел решение да напусне брачните взаимоотношения, а в нормите наложени от обществото в което живеем, образа на човека до нас е необходимо да бъде съвкупност от много и разнообразни качества, като например: сродна душа, романтичен партньор, добра и грижовна майка/баща, с добра професия и т.н.

От партньорите се очаква да следват основните правила в брачният си съюз, но когато тези правила не работят, хората често не знаят как да се справят със създалата се ситуация. Обвиняват себе си. Обвиняват своя съпруг/съпруга. Понякога хората смятат, че неразбирателството е причинено от човешка грешка, но истината е, че отчуждаването между двама души произлиза най-вече от факта, че с времето престават, да се чувстват специални.

Разширяване на представа за това какво представлява бракът и как може да се помогне за съхранението му.

Трудно е да промени мисленето, което е втълпявано в мислите на хора през последните няколко столетия, което гласи, че единствената причина двама души да се оженят е поради силна любов и че бракът трябва да приключи, когато любовта си отиде.

Рано или късно, хората ще започнат да осъзнават необходимостта от това, традиционния брак да бъде трансформиран в нещо отговарящо на начина на живот на самите тях и на потребността им това да бъдат заедно.

 

   

0 коментарa

Виж още