Уникален живописен цикъл от платна, посветени на Пиринския край представят в музея в Благоевград

Уникален живописен цикъл от платна, посветени на Пиринския край представят в музея в Благоевград

Изключително интересни са двете художествени изложби, експонирани в Регионалния исторически музей в Благоевград, каза говорителят на културната институция Силвия Домозетска. Експониран е един уникален живописен цикъл от платна, посветени на Пиринския край и носещи заглавието „Мелнишки цикъл”. Техен автор е Златю Бояджиев, а платната са рисувани през 70-те години на 20 век. „Мелник”, „Кърланово”, „Кошари край Кърланово”, „Пастирки”, „Овчари” – са само част от невероятните интерпретации на автора, за които той получава вдъхновение от красотата и топлината на този край”, каза Домозетска. Посетителите на РИМ могат да видят още творби на трима от най-изтъкнатите български художници на 20 век - Емил Стойчев, наречен "поет на четката", Димитър Киров, сам определил себе си като " скитник по неутъпканите за българско изкуство творчески пътища на Европа, Азия и Африка" и Атанас Яранов , един фигуративен художник, който изпълва своите платна със символи, архаични митове и фолклорни метафори. Най-новата изложба в музея в Благоевград е по повод 20 години от обявяването на Национален парк Рила за защитена територия. „Изложбата е експонирана във фоайето на Регионален исторически музей и показва фотоси на ПАН Паркове - мрежа защитени територии, която опазва най-доброто от европейската дива природа. Национален парк “Рила” е един от сертифицираните от ПАН Паркове, които отговарят на строгите екологосъобразни критерии, регулиращи човешката дейност във и около парковете”, каза Домозетска.

   

0 коментарa

Виж още