УниКредит Булбанк ще бъде управляваща банка на Фонд "ФЛАГ" през следващите три години

УниКредит Булбанк ще бъде управляваща банка на Фонд "ФЛАГ" през следващите три години

През следващите три години управляваща банка на „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД ще бъде „УниКредит Булбанк”. Финансовата институция бе избрана след проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки. Съществуващите и до момента партньорски отношения с банката са гаранция за последователна и едновременно с това гъвкава политика за предоставяне на най-добри решения и достъп до финансови ресурси, необходими за подготовка и изпълнение на проекти по оперативните програми за модернизация на общинската инфраструктура и създаване на модерни и устойчиви местни общности, коментира Надя Данкинова, изпълнителен директор на Фонд ФЛАГ при подписването на договора. “Вярваме, че ще сме още по-успешни в сътрудничеството си, което вече се доказа като добро решение и за двете страни. Доказателство за това са доволните ни общи клиенти“, каза Левон Хампарцумян, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк. „ФЛАГ” ЕАД е създаден през март 2007 г. Кредитната дейност стартира от януари 2009 г., след като в края на 2008 г. фондът и УниКредит Булбанк подписаха първия си тригодишен договор за съвместна дейност. Оттогава УниКредит Булбанк действа като „Управляваща банка на фонда за подпомагане на дейността му по кредитиране на общини и общински търговски дружества“. За този период фондът се наложи като надежден партньор на българските общини в процеса на управление на инвестиционни проекти, подкрепяни от фондовете на ЕС. До 30 октомври 2011 г. са подадени 253 искания за кредит за 287 милиона лева. Сключени са 214 договора на обща стойност 221 милиона лева. Подкрепени са проекти за над 600 мил. лева. по Оперативна програма „Регионално развитие”, Оперативна програма „Околна среда”, Програмата за развитие на селските райони, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Програмите за трансгранично сътрудничество. Погасени са успешно 95 кредита за 95 милиона лева. Фондът непрекъснато развива и усъвършенства своята дейност в създаването на нови, гъвкави продукти, както за мостово финансиране на разходите, възстановими от Оперативните програми, така и за собственото участие на общините.

   

0 коментарa

Виж още