Уреждат с наредба управлението на отпадъците и рециклирането в Стара Загора

Уреждат с наредба управлението на отпадъците и рециклирането в Стара Загора

На предстоящото си заседание на 28 май Общинският съвет ще гласува проект на Наредба за управление на отпадъците и опазване на чистотата на територията на община Стара Загора. Налагането на съставянето на Наредбата е следствие от новите задължения на Общините, възникнали от приемането на новия Закон за управление на отпадъците. Това стана ясно от думите на председателя на ОбС Стара Загора Емил Христов, по време на редовната му пресконференция преди заседание на местния парламент. Целта на Наредбата е да уреди обществените отношения, свързани с екологосъобразното управление на отпадъците на територията на общината и има за цел да намали и ограничи вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда. Едно от най-важните задължения, вменено на Общините, въведено чрез Закона, е създаването на предпоставки за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци - хартия, пластмаса, стъкло и метал. Описани са и поетапни цели за намаляване на общото им тегло с 25 на сто, до началото на 2016 г., а до януари 2020 г. - с 50 на сто. Наредбата, която предстои да бъде създадена, трябва да вклюва още и допълнителни мерки за управлението на останалите биоотпадъци, генерирани от домакинствата. В Дневния ред на сесията на Общинския съвет влизат общо 46 предложения. Старозагорските старейшини ще разгледат промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени по общинския Бюджет 2015 г. След направена проверка от РЗИ – Стара Загора, е била установена спешна нужда от ремонт на покривната конструкция на СОУ „Иван Вазов“ в града. Освен това, средства са нужни и за рехабилитация на канализацията и санитарните възли на училището. Приблизителната стойност на строително-монтажните работи е 200 хил. лева. Промените предвиждат и финансиране на изграждане на беседка в източната част на парк „Зелен клин“, подновяване на проекта за поставяне на паметник на Св. Климент Охридски, допълнителни средства за подпомагане на Операта и други.

   

0 коментарa

Виж още