Ускореното въвеждане на земеделските помощи в пълен размер за България след 2013 г. ще зависи от бюджетните възможности на ЕС

Ускореното въвеждане на земеделските помощи в пълен размер за България след 2013 г. ще зависи от бюджетните възможности на ЕС

След 2013 г. ще има нов баланс и по-бързо въвеждане на директни плащания в пълен размер. Но ускоряването на този процес ще зависи от бюджетните възможности на ЕС. Това заяви комисарят по земеделие и развитие на селските райони Дачиан Чолош в отговор на въпрос на евродепутата Надежда Нейнски дали Европейската Комисия възнамерява ускорено да повиши размера на субсидиите за България при договаряне на новата рамка за общата селскостопанска политика на ЕС за периода 2014 - 2020 г. Евродепутатът отправи питане и за евентуална промяна в критериите при определяне на субсидиите. Надежда Нейнски отбеляза, че в момента България и Румъния, които последни се присъединиха към ЕС през 2007 г., получават едва 40 на сто от размера на селскостопанските субсидии, които се отпускат за старите страни-членки като Германия, Франция и други. Изравняването на субсидиите на 100 %, съгласно договора на двете страни за членство в ЕС, трябва да стане през 2016 г., което в условия на криза поставя двете държави в силно неравностойно положение и застрашава селското стопанство. Надежда Нейнски настоя, че икономическата и финансова криза е съществен фактор, който трябва да бъде отчетен адекватно в случая конкретно с България и Румъния. Дачиан Чолош заяви, че на 17 ноември ще направи съобщение за предлаганите промени в цялостния инструментариум на ОСП. Комисията ще проучи различните възможности за реформа на системата на директните помощи и определянето им чрез обективни критерии, така че да се гарантира на едно по-справедливо разпределение между държавите членки, регионите и различните категории земеделски производители.

   

0 коментарa

Виж още