Ускорено издаване на лични карти в дните до референдума

Ускорено издаване на лични карти в дните до референдума

Във връзка с предстоящия на 27.01.2013 г. Национален референдум Звената „Български документи за самоличност” при ОДМВР – Стара Загора и Районните управления „Полиция” ще бъде създадена организация за ускорено издаване на лични карти в дните до референдума и издаване на съответните удостоверения. Всички лични карти по приети заявления преди 21.01.2013 г. ще бъдат издадени и готови за връчване в законоустановения срок (експресна поръчка – до 8 работни часа; бърза поръчка – до 3 работни дни в ОДМВР и до 4 работни дни в РУП. За лицата, родени през 1931 година, чиито зелени(лични) паспорти са изгубени, откраднати, повредени или унищожени и нямат издадени документи от новия вид ще се приемат и издават удостоверения само то група „БДС” при ИДМВР – Стара Загора само на граждани от община Стара Загора и община Опан. Работното време на група „БДС”: От 21.01.2013 г. до 25.01.2013 г. с работно време от 8.30 ч до 17.30 ч. На 26.01.2013 г. и на 27.01.2013 г. с работно време от 8.00 ч до 18:00 ч. без почивка. На основание на чл.5 , ал.3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление удостоверенията са освободени от държавни такси. Издават се следните видове удостоверения: Образец 1 – издава се на лица, чиито лични карти са изгубени, повредени, откраднати или унищожени. Образец 2 – издава се на лица родени преди 31.12.1931 г., чиито лични (зелени) паспорти са изгубени, откраднати, повредени или унищожени и нямат издавани документи от новия тип. Образец 3 – Издава се на лица, родени след 31.12.1931 г. и навършили 18 години включително в дена на референдума, които към настоящия момент не са имали издаван документ за самоличност. Образец 4 – издава се на лица, чиито лични карти са с изтекъл на валидност към деня на референдума.

   

0 коментарa

Виж още