Успешно премина надзорният одит в „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД

Успешно премина надзорният одит в „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД

Първи надзорен одит на Системата за управление на здравето и безопасността при работа, съгласно изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007, се проведе в „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД в периода 18.10.-20.10.2010 г., съобщиха от дружеството. „Силно впечатление прави текущият мониторинг, който се извършва от структурните звена в централата. За 6 месеца са констатирани над 1100 несъответствия, за които са предписани коригиращи действия. Към момента едва 2.7% от тях все още не са завършени. Това е едно добро доказателство, че системата за управление на здравето и безопасността при работа функционира ефективно и е, така да се изразя, добър коефицент на полезно действие, какъвто не съм виждал до сега”, заяви инж.Сергей Илиев – сеньор одитор OHSAS 18001 в “ТУФ Рейнланд”-България. Той допълни, че това се дължи на отговорното отношение на ръководствата на структурните звена в 'ТЕЦ Марица Изток 2» ЕАД, извършващи текущия мониторинг. Впечатленията си инж. Илиев сподели с ръководството на централата. «Забележки ще има и трябва да се работи в посока отстраняването им. Винаги има какво да се желае. Средства за здравето и безопасността на работещите не пестим”, заяви инж. Михаил Митков – директор Дирекция „Екслоатация” в „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД. По време на одита инж. Илиев констатира компетентно извършената оценка на съответствието с нормативните изисквания, приложими в централата. Впечатление му направи, че оценителите са представители на структурни звена в Дружеството. „Като подобрение при тазгодишния одит отчитам изградената интранет базова система, така че вече до цялостната документация и проследяване развитието на системата имат достъп всички структурни звена”, посочи още инж. Сергей Илиев, като подчерта и приноса на отдел „Безопасност и здраве при работа”. Системата за управление на здравето и безопасността при работа е внедрена

   

0 коментарa

Виж още